Blog

Gléckwënsch vun den Seminaristen

D’Seminaristen, esou wéi den Generalvikar Patrick Muller a d’Rekteur vum Seminar David Rodriguez, déi sech ëm hir Ausbildung këmmeren, iwwerreechen der Fondation hir beschte Wënsch fir hiert 10-järegt Bestoen!