Blog

Karibuni gratuléiert d’Fondatioun

D’Fondatioun Sainte-Irmine feiert hir 10 Joer, a wann d’Agnès Rausch vum Projet Karibuni eis e schéine Gebuertsdag wënscht, da freeë mir eis wierklech driwwer. Merci Agnès a mir wënsche Karibuni eng gutt Zukunft!